f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และภริยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
title
วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 19.00 น. นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายไพรัช ภู่สุวรรณ หัวหน้าหน่วยบริเวณ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชย์สักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 19.00 น. นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายไพรัช ภู่สุวรรณ หัวหน้าหน่วยบริเวณ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชย์สักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี  
ภาพกิจกรรม