f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/01/2563 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด-ช่องสะเดา
2 28/01/2563 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.
3 22/01/2563 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายเชาวลิต นาประจุล รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีและ ผู้ดูแลโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา เข้าร่วมประชุมหารือ กับตัวแทนชุมชนเพื่อแก้ไขจุดกลับรถ บริเวณ กม.32+500
4 22/01/2563 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ได้ทำการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อทำการดับไฟที่กำลังลุกไหม้หญ้าข้างทาง
5 14/01/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้และน้ำหมัก EM เพื่อลด PM 2.5
6 14/01/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการ การบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักร ที่ใช้ในงานก่อสร้างทาง เพื่อลด PM 2.5
7 07/01/2563 ประกาศ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม. 34+500 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
8 06/01/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 04/01/2563 สรุปจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่ก่อสร้างของศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
10 04/01/2563 สรุปรายงานสภาพการจราจร งานอำนวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563
11 04/01/2563 สรุปรายงานสภาพการจราจร งานอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ – เสนา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563
12 04/01/2563 สรุปรายงานสภาพการจราจร งานอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563
13 03/01/2563 สรุปรายงานสภาพการจราจร งานอำนวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา
14 27/12/2562 พิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความปลอดภัย ในการเดินทางช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563
15 26/12/2562 ทางโรงเรียนบ้านวังสารภี ขอการสนับสนุนมายังศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ในการบูรณะซ่อมแซมตัวหนังสือป้ายริมทางของโรงเรียนเนื่องจากของเดิมเก่าทรุดโทรมและชำรุด