f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 13/08/2563 วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 19.00 น. นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายไพรัช ภู่สุวรรณ หัวหน้าหน่วยบริเวณ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชย์สักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2 13/08/2563 วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3 10/08/2563 วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.30 น. นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
4 31/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา กำหนดการณ์วัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการประเมิน
5 24/07/2563 วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี "เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
6 02/07/2563 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ และคณะผู้บริหารศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ–เสนา และ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่–เทศบาลลำนารายณ์–ช่องสำราญ
7 18/06/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ ๑ โดยมี นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม
8 18/06/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ยังคงมีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
9 08/06/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา
10 24/04/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 ของแต่ละบัญชี มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
11 16/04/2563 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีได้จัดการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลงานและวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และติดตามปัญหาการทำงานในแต่ล่ะฝ่ายเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ
12 31/03/2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ให้ความร่วมมือทีมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ของเทศบาลตำบลปากแพรกเข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ภายในศูนย์ ฯ และบริเวณโดยรอบ
13 30/03/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณศูนย์ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ทั้งยังมีมาตรการ ปิดทางออกศูนย์ ให้เหลือช่องทางเดินรถ เข้า-ออกทางเดียวกัน และตั้งด่านสกัดคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาภายในมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า และตั้งเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อจำกัดการเข้าออก ลดการแพร่เชื้อเข้ามายังภายภายในศูนย์
14 27/03/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้จัดให้มีการอบรมสอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับเจ้าหน้าที่ภายใน
15 24/03/2563 วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการปฎิบัติงาน ตามมาตรการป้องกันการระบาด ของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส Covid-19 และติดตามความคืบหน้าโครงการ