f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาซื้อ EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน 153,760 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 24/01/2563 17/01/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.9/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2 ประกวดราคาซื้อ SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน 55,872 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่อสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.28+300 24/01/2563 17/01/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.8/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 ประกวดราคาซื้อ SELECTED MATERIAL A ปริมาณงาน 17,280 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 24/01/2563 17/01/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.7/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
4 ประกวดราคาซื้อ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน 20,490 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 24/01/2563 17/01/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.6/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
5 ประกวดราคาซื้อ SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน 28,480 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 22/01/2563 17/01/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.5/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
6 ประกวดราคาซื้อ SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน 12,304 ลบ.ม.(หลวม) ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725 22/01/2563 16/01/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.4/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
7 ประกวดราคาซื้อ EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน 50,512 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่อสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.28+300 22/01/2563 17/01/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.3/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
8 ประกวดราคาซื้อ SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน 193,102 ลบ.ม.(หลวม) ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.32+200 - กม.33+725 22/01/2563 16/01/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.2/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
9 ประกวดราคาซื้อ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน 30,150 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่อสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.28+300 22/01/2563 15/01/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.1/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 70 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 158/60/62/200 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 ครุภัณฑืสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 158/10/62/182 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 158/60/62/177 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ 18/10/2562 18/10/2562 158/45/62/188 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ 02/10/2562 02/10/2562 158/60/62/176 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
15 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6,850 ลิตร 02/10/2562 02/10/2562 158/35/62/201 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 74 รายการ