f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 16/10/2562 01/09/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/666 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 11/09/2562 01/08/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/585 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 20/08/2562 01/07/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/531 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
4 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 22/07/2562 01/06/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/466 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
5 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 22/07/2562 01/06/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/466 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
6 สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 24/06/2562 01/05/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/420 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
7 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 24/06/2562 31/05/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/420 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
8 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ.2562 15/05/2562 03/05/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/332 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 19/04/2562 01/03/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/264 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 20/03/2562 20/03/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/195 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 20/02/2562 01/01/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/133 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 16/01/2562 01/12/2561 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/32 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ