f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 800 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 31/07/2563 158/60/63/54 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 14/08/2563 158/60/63/58 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 ซื้อหินใหญ่ ปริมาณงาน 335 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 22/07/2563 158/60/63/51 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
4 ซื้อหินคละ ขนาด 1-2 นิ้ว ปริมาณงาน 435 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 22/07/2563 158/60/63/50 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
5 ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 830 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 22/07/2563 158/60/63/49 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
6 ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 825 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 03/07/2563 158/60/63/46 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
7 ซื้อหินใหญ่ ปริมาณงาน 370 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 03/07/2563 158/60/63/47 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
8 ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 815 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 30/06/2563 158/60/63/42 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
9 ซื้อหินคละ ขนาด 1-2 นิ้ว ปริมาณงาน 420 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 30/06/2563 158/60/63/41 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
10 ซื้อหินใหญ่ ปริมาณงาน 385 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 30/06/2563 158/60/63/40 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE B จำนวน 7 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725 19/06/2563 158/60/63/47 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน CONCRETE BARRIERS TYPE I จำนวน 11 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725 19/06/2563 158/60/63/46 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
13 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BUS STOP SHELTER จำนวน 49 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725 19/06/2563 158/60/63/52 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
14 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11/06/2563 158/40/63/65 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
15 วัสดุสำนักงาน (เจลแอลกอฮอล์ 1 กล/4 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 11/06/2563 158/40/63/44 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 324 รายการ