f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 70 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 158/60/62/200 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2 ครุภัณฑืสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 158/10/62/182 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 158/60/62/177 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 158/45/62/188 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ 18/10/2562 18/10/2562 158/45/62/188 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ 02/10/2562 02/10/2562 158/60/62/176 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
7 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6,850 ลิตร 02/10/2562 02/10/2562 158/35/62/201 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.10+900 - กม.14+300 27/09/2562 26/09/2562 158/35/62/197 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.82+700 - กม.86+400 27/09/2562 26/09/2562 158/35/62/196 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.33+725 - กม.35+428 27/09/2562 26/09/2562 158/35/62/198 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1งาน 27/09/2562 27/09/2562 158/20/62/186 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 27/09/2562 27/09/2562 158/85/62/194 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27/09/2562 27/09/2562 158/40/62/187 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
14 จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน 26/09/2562 26/09/2562 158/20/62/170 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 158/60/62/180 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 230 รายการ