f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 800 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 07/08/2563 464,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 14/08/2563 123,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อหินใหญ่ ปริมาณงาน 335 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 29/07/2563 410,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อหินคละ ขนาด 1-2 นิ้ว ปริมาณงาน 435 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 29/07/2563 478,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 830 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 29/07/2563 481,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 825 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 13/07/2563 478,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อหินใหญ่ ปริมาณงาน 370 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 13/07/2563 453,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 815 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 08/07/2563 472,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อหินคละ ขนาด 1-2 นิ้ว ปริมาณงาน 420 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 08/07/2563 462,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อหินใหญ่ ปริมาณงาน 385 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 08/07/2563 471,625.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE B จำนวน 7 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725 19/06/2563 121,434.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน CONCRETE BARRIERS TYPE I จำนวน 11 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725 19/06/2563 489,188.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BUS STOP SHELTER จำนวน 49 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725 30/07/2563 184,382.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/06/2563 1,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11/06/2563 30,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 380 รายการ