f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ประกาศ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม. 34+500 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ลงวันที่ 07/01/2563

ประกาศ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา

จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม. 34+500 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ใช้เส้นทางผ่านบริเวณจุดเบี่ยง โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ติดต่อนายช่างโครงการฯ นายสานิตย์ พุกวงษ์ โทร. 081-173-4822

 

 

RfaYX9.jpg RfXQfD.jpg RfXRGy.jpg RfXgt2.jpg


'