f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างทางแบบดำเนินการเอง รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566
ลงวันที่ 30/05/2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างทางแบบดำเนินการเอง รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการในหัวข้อ
1.พื้นฐานงานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วย RTK
2.พื้นฐานงานเก็บสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV
3.พื้นฐานงานออกแบบทางวิศวกรรมการทางด้วยโปรแกรม Autodesk Civil 3D

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โหลด INFO PDF 27 ดาวน์โหลด

'