f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ลงวันที่ 26/10/2563
ลำดับ ประเภทไพล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 พรบ.  พระราชบัญญัติทางหลวง
2 พรบ.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์  การกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก
4 เอกสาร/ขั้นตอน  เอกสารประกอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวง
5 เอกสาร/ขั้นตอน  ขั้นตอนในการขออนุญาตสำหรับการขนย้ายเครื่องจักร
6 แผนที่  แผนที่แนะนำเส้นทางประเทศไทย
7 แบบขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งใดในเขตทางหลวง  แบบขออนุญาตสร้างทาง
8 พรบ.  พรบ.กระทำผิดทางคอมพิวเตอร์

'